.

اوقات شرعی روز​

اذان مغرب به دلیل ملاحضات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود 

June 2, 2023
Prayer Begins
اذان صبح3:42 am
طلوع آفتاب5:38 am
آذان ظهر1:16 pm
عصر5:21 pm
آذان مغرب9:15 pm
عشا10:31 pm