.

اوقات شرعی روز​

اذان مغرب به دلیل ملاحضات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود 

December 8, 2022
Prayer Begins
اذان صبح7:07 am
طلوع آفتاب8:39 am
آذان ظهر1:10 pm
عصر3:23 pm
آذان مغرب6:01 pm
عشا7:01 pm