آخرین اخبار

از والدین عزیز تقاضا می‌شود حتما نام و نام خانوادگی فرزند خود را در ایترنسفر قید نمایند

Registration Form

:صفحه تلگرام مرکز به آدرس زیر میباشد

:صفحه یوتیوب مرکز به آدرس زیر میباشد

صفحه تلگرام مرکز به آدرس زیر میباشد

اوقات شرعی

اذان مغرب به دلیل ملاحظات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود