.

آخرین اخبار

:صفحه تلگرام مرکز به آدرس زیر میباشد

:صفحه یوتیوب مرکز به آدرس زیر میباشد

صفحه تلگرام مرکز به آدرس زیر میباشد

اوقات شرعی

اذان مغرب به دلیل ملاحظات منطقه ای با سه دقیقه تاخیر نمایش داده می شود 

March 30, 2023
Prayer Begins
اذان صبح5:34 am
طلوع آفتاب7:01 am
آذان ظهر1:22 pm
عصر4:56 pm
آذان مغرب8:01 pm
عشا8:59 pm